Rólunk

Kedves Látogató!

 

A DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az egyetem, az orvosi kar és a centrum egyik legpatinásabb szervezeti egysége. Elődeim sorát az a Kenézy Gyula kezdte, aki Debrecen város rendszerszerű egészségügyi ellátásának megszervezése után megálmodta és alapítóként létre hozta az egész egyetemvárost. Nyomdokain olyan kiváló emberek vezették a klinikát, akik egyenként is maradandót alkottak. Az utódok számára mindegyikük személyisége fontos üzenetet hordoz: a legszűkösebb időkben is lehet merészet álmodni és alkotni, a köztisztelet alapja az embertársaink iránt tanúsított alázat, a tanítás leghatékonyabb közvetítő közege a példamutatás vagy az, hogy a kiválóság szalmaláng életű és hiúságból fakad ha nincs mögötte szerénység és nehézségekkel teli kitartó munka. Elődeim többségét csak munkájuk eredményének történeti leírásából ismerhettem, de Lampé László, Borsos Antal és Tóth Zoltán professzorok vezetése alatt már személyes élmények alapozták meg és alakították a klinikáról szerzett ismereteimet és személyiségemet. A tradíciók folytatása és a Klinika tevékenységének és arculatának a kor igényeire szabott formálása a mindenkori új vezető feladata.

A Klinika vezetésében három általános célt szeretnék megvalósítani: elégedett páciensek, büszke orvostanhallgatók és jókedvű munkatársak. E célok folyamatos szem előtt tartásában a két legfontosabb alapelvem az egyenlő közteherviselés és az egyenlő hozzáférés biztosítása. Ezeket az alapelveket a gyógyító munkában, az oktatásban és a kutatásban is szeretném érvényre juttatni. Az egyenlő közteherviselés első sorban az orvosok egyenlő tehervállalását jelenti a gyógyító munkában. A munkahelyi hangulatot hátrányosan érinti, ha a szakmai munkából vagy annak egyes területeiből kimaradnak munkatársak rangjukra és speciális érdeklődési területükre való hivatkozással. A szakma integritása megköveteli, hogy egy bizonyos alapszinten mindenki kivegye belőle a részét. A speciális érdeklődés és a ranggal járó speciális feladatok munkaidőigénye szükségszerű, de mégsem lehet 100%. Fújhatjuk a vitorlát dagadtra, de szélcsendben a hajó csak akkor halad ha húzzák az evezőt azok is akik a vitorlát szeretnék fújni. A közel harminc éve érlelt gondolatok valóra váltásában óriási segítséget jelentenek az elődeimmel, munkatársaimmal, betegeinkkel és hallgatóinkkal, mint ügyfelekkel ápolt kapcsolatok. Munkámban elsődleges, hogy az irántuk érzett felelősséggel feleljek meg a vezetés elvárásainak. Az egyenlő hozzáférést, mint alapelvet érvényre kívánom juttatni az orvosi munka teljes spektrumában, az oktatásban, a térítéses betegellátó tevékenységben, a klinikai kutatásban és anyagi támogatásban egyaránt. Az alapelvek érvényesítése tevékenységünk számtalan egyéb aspektusában is értelmezhető. Medikusaink oktatását olyan rendszerben kívánom folytatni, amelyben minden hallgató garantáltan egyenlő esélyt kap a szakma egyes területeinek megismerésére.

Korunk kihívásai, a szakmai fejlődés, a gazdasági integráció, a multikulturális életforma megkövetelik a munkaszervezés átalakítását egy olyan rugalmas rendszerré, ami lehetővé teszi a körülményekhez való gyors alkalmazkodást. Látjuk és tapasztaljuk, hogy a világ ember alkotta csodái is átalakulnak. Lényegük örökre felismerhető marad, hasznosításuk módja azonban a kor követelményeihez igazodik. Az előbbiek megőrzésében az idősebb korosztály, az utóbbiak elérésében a fiatalabb kollégák támogatására számítok.

A magam részéről elkötelezett vagyok a DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának továbbfejlődése mellett. A szakmai munkában szeretném kiszélesíteni a klinikai auditra alapozott technológiafejlesztést. A félreértések elkerülésére le kell szögezni, hogy nem világmegváltó újításokról van szó, hanem arról, hogy napi tevékenységünket a legapróbb részletekre lebontva rendszeresen feltárjuk és kiiktatjuk azt ami felesleges és helyettesítjük azzal, ami bizonyítottan jobb.

dr. Póka Róbert
egyetemi tanár, klinikaigazgató


Multidiszciplináris onkológiai szemlélet
 

A nem önálló Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék társalapítójaként elsődleges célomnak tartom a Hernádi Zoltán professzor által lerakott alapok tovább építését.

A tanszék vezetésében a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága elnöki funkciójához hasonlóan a multidiszciplináris onkológiai szemléletet kívánom követni. A klinikánkon dolgozó orvosok és a régió nőgyógyászati onkológia iránt érdeklődő kollégái számára is szeretném elérhetővé tenni ezt a szakterületet, hiszen elengedhetetlen a hashártya mögötti terület ellátásában a műtéti jártasság. A kiterjesztett műtéteket már meghonosítottuk, ezután differenciáltabbá kell tennünk a műtéti javallatokat. Fontosnak tartom a tanszéken a bevezető kemoterápia, a kevésbé invazív műtéti módszerek, a célzott terápiás eszközök, az intraoperatív sugárterápia, és a modern képalkotó és molekuláris diagnosztikai módszerek meghonosítását. Az oktatásban grémium elnökként a nőgyógyászati onkológiai szakképzés curriculumát és tananyagát dolgozom ki – foglalta össze dr. Póka Róbert egyetemi tanár, a tanszék újonnan kinevezett vezetője.